Ansökan om medlemsskap i SNPF

Kul att du vill bli medlem i SNPF!

Utdrag ur: SNPF:s stadgar §2. Medlemskap

1.mom.

Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

2.mom

Medlemsskap beviljas av styrelsen.

Myndigheter som tillhör rättsväsendet i föreningen är: Polis, Tull, Kriminalvård, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, NFC, RMV. Du som av stadgeskäl  inte kan vara medlem i SNPF(se ovan §2, 1.mom) men ändå stödja föreningen kan göra det genom att köpa en licens på vår kunskapsportal, narkotikautbildning.snpf.org där du dels får tillgång till vår medlemstidning men även föreläsningar och böcker. Du kan läsa mer om detta på här.

Om du har skyddad identitet så klicka i kryssrutan ”Skyddade personuppgifter” och skriv in personnummer och adress till skatteverket.

Nedan lämnade uppgifter får endast användas av SNPF:s styrelse i och för föreningens verksamhet och får inte delges obehörig.
(informationen på denna sida är uppdaterades 2022-04-03)

Efter godkännande av medlemskap får du en bekräftelse via mail med inloggningsuppgifter samt en separat inbjudan till Kunskapsportalen.

Ange arbetsgivare: Polismyndigheten, Tullverket, Kriminalvårdsverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, NFC, RMV

Vi kommer kontrollera att det är en giltig myndighetsadress. Finns inte det så kommer vi neka medlemskap.