Ansökan om medlemsskap i SNPF

Kul att du vill bli medlem i SNPF!

Utdrag ur: SNPF:s stadgar §2. Medlemskap

1.mom.

Medlemskap kan vinnas av anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet. Medlem som går i pension får fortsätta sitt medlemskap.

2.mom

Medlemsskap beviljas av styrelsen.

Myndigheter som tillhör rättsväsendet i föreningen är: Polis, Tull, Kriminalvård, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, NFC, RMV.

Du som av stadgeskäl  inte kan vara medlem i SNPF(se ovan §2, 1.mom) men ändå vill få tidning och information från föreningen kan välja att bli stödmedlem i SNPF.

Klicka här för mer information om hur du blir stödmedlem. * = obligatorisk uppgift

Om du har skyddad identitet så klicka i kryssrutan ”Skyddade personuppgifter” och skriv in personnummer och adress till skatteverket.

Nedan lämnade uppgifter får endast användas av SNPF:s styrelse i och för föreningens verksamhet och får inte delges obehörig.
(informationen på denna sida är uppdaterades 2022-04-03)

Ange arbetsgivare: Polismyndigheten, Tullverket, Kriminalvårdsverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, NFC, RMV

Obligatorisk då den används för verifiering av anställning inom rättsväsende vilket är krav för att erhålla medlemskap i SNPF